Llotja PAE
Mercat virtual a l'engròs de productes i serveis per al sector agroalimentari ecològic
    
 

Com funciona

 

1-   Registra’t: Per tal de poder penjar ofertes, demandes i accedir als diferents aparts de llotjapae.cat cal registrar-se prèviament, omplint el corresponent formulari. En la secció “A qui va adreçat” s’informa dels diferents tipus d’usuaris.

2-   Pujar ofertes i demandes: llotjapae.cat disposa dequatre apartats principals per a facilitar el mercat de productes i serveis relacionats amb l'agricultura ecològica:

OFERTES TEMPORALS: Inclou les ofertes a l’engròs de productes agroalimentaris ecològics que tenen una vigència puntual en el temps, ja sigui perquè és tracta d’un producte de temporada i/o l’oferta és específica per a un temps determinat.

Les “ofertes temporals” poden tenir una presència a llotjape.cat de fins a 2 mesos de durada, prorrogable per un altre mes, sempre i quan l’ofertant així ho sol·liciti. Tant els ‘usuaris bàsics’ com els ‘usuaris professionals’ (veure distinció dins la secció “A qui va adreçat”) tenen accés a penjar aquest tipus d’ofertes.

OFERTES PERMANENTS: Inclou les ofertes a l’engròs de productes agroalimentaris ecològics que no tenen una temporada concreta, sinó que per l’especificitat del producte, aquest s’ofereix al mercat de manera permanent: per exemple, la venda d’ous, iogurts, embotits, etc. que l’ofertant ven de forma regular al llarg de tot l’any.

Les “ofertes permanents” poden tenir una presència a la llotjape.cat de fins a 6 mesos de durada, prorrogables, sempre i quan l’ofertant sol·liciti la seva renovació. Només els ‘usuaris professionals’ tenen accés a penjar aquest tipus d’ofertes permanents.

DEMANDES: Aquesta secció inclou totes les demandes a l’engròs de productes agroalimentaris ecològics.

Les “demandes” poden tenir una presència a llotjape.cat fins a 2 mesos de durada, prorrogable a demanda de l’ofertant. Tant els ‘usuaris bàsics’ com els ‘usuaris professionals’ tenen accés a penjar demandes.

SERVEIS: Aquest apartat inclou les ofertes (que apareixen amb el distintiu ‘OF’) i demandes (que apareixen amb el distintiu ‘DA’) d’activitats de suport al sector agroalimentari ecològic, com puguin ser el servei de poda d’arbres, fabricació de pinsos, sala de desfer, assessoria, etc. Tots aquests serveis han d’estar degudament adaptats al sector agroalimentari ecològic, disposant de la certificació d’operadors ecològics quan el servei que s’ofereix ho requereixi.

L’opció de penjar ofertes de serveis està restringit només als usuaris professionals.

Per a penjar una oferta o demanda només cal omplir el formulari corresponent i clicar ‘Enviar’.

3-   Notificació de transacció realitzada: Un cop una oferta o demanda s’hagi resolt, l’usuari responsable de la mateixa ha de notificar-ho a llotjapae.cat, simplement clicant a “notificar transacció”. Aquesta notificació és important ja que d’aquesta manera aquella oferta o demanda es donarà de baixa i deixarà d’aparèixer a la pantalla.

4-   Parc empresarial: En aquest entorn hi ha el directori i les miniwebs de tots els usuaris professionals registrats, amb la informació relativa als seus productes i serveis, campanyes, mapa geolocalitzador, enllaços a les xarxes socials, etc., esdevenint un espai de referència de primera magnitud per a totes les empreses que es vulguin donar a conèixer dins del sector, tant si ofereixen productes ecològics, inputs o serveis adreçats als operadors del sector. 

5-   Anuncia’t: llotjapae.cat ofereix espais dins el portal especialment pensats per a que les empreses interessades puguin fer publicitat de productes, serveis, activitats, fires, etc., d'interès per al sector. Per a més informació, adreceu-vos a info@ae2.cat.

6-   Altres serveis: dins la secció “Notícies” hi podeu trobar les novetats del sector i, un cop es disposi de la informació generada per un cert volum d’operacions tancades, també s’inclourà informació de preus de referència.

© 2012 - 2022 AE2 - info@llotjapae.cat