Llotja PAE
Mercat virtual a l'engròs de productes i serveis per al sector agroalimentari ecològic
    
 

A qui va adreçat

 

llotjapae.cat és una eina adreçada a tots els professionals que treballen en el sector agroalimentari ecològic, ja siguin operadors ecològics o no.

Operador ecològic és qualsevol persona o empresa que es dediqui des de la producció primària d’un producte ecològic fins el seu emmagatzemament, transformació, transport, venda i subministrament al consumidor final. Els operadors ecològics han de disposar de la corresponent certificació emesa per una entitat de control reconeguda, que en el cas de Catalunya és el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).

llotjapae.cat contempla els següents tipus d’usuaris:

Usuari professional: l’usuari professional pot accedir a tots els continguts del portal, penjar les seves pròpies ofertes (temporals i permanents) i demandes (de productes i serveis), i disposar tanmateix del següents serveis addicionals:

-       espai propi (miniweb) allotjat dins el portal, en l’apartat de Parc empresarial, i en el qual podrà personalitzar-ne els continguts: informació específica de la seva empresa i activitat, catàleg de productes i serveis, mapa d’ubicació de l’empresa, enllaços a d’altres webs i a xarxes socials, fotografies, vídeos, llançament de campanyes, ofertes, etc.

-       aquest espai personalitzat tindrà una adreça pròpia (www.llotjapae.cat/nomempresa)

-       llotjape.catofereix també la possibilitat de gestionar el manteniment d’aquest espai propi dels usuaris professionals.

-       està previst implementar serveis com: informació de preus de referència, newsletters personalitzades amb les novetats d’interès per a l’empresa, activitats promocionals, formació, etc.

PREU:

-       promoció llançament fins a 31 de desembre de 2012: 100% bonificació (cost 0 €)

-       a partir de l’1 de gener de 2013:

o    usuari professional operador: 7,5 €/mes (90 €/any)*

o    usuari professional no-operador: 12,5 €/mes (150 €/any)*

(*) els usuaris professionals que s’hagin registrat abans de l’1 de gener del 2013 gaudiran d’un descompte del 20% en aquestes quotes fins el 31 de desembre del 2013.

Usuari bàsic: l’usuari bàsic té accés gratuït per veure els continguts complerts de totes les ofertes i demandes, i durant la fase promocional del portal podrà accedir també gratuïtament a penjar les seves ‘ofertes temporals’ i ‘demandes’. La possibilitat de poder penjar ‘ofertes permanents’ i ‘ofertes de serveis’ queda restringida als usuaris professionals.

Per ambdós casos, les ofertes temporals i demandes es mantindran visibles fins a un màxim de 2 mesos de durada, amb la possibilitat de prorrogar-se un mes (la prorrogació requerirà la seva validació a través d’un correu electrònic).

© 2012 - 2022 AE2 - info@llotjapae.cat