Aquest web utilitza "COOKIES" per garantir el correcte funcionament del nostre web i per recollir dades estadístiques.

Premi "ACCEPTAR" per autoritzar-les o "CONFIGURAR" per configurar-ne el seu ús.

Mercat virtual a l'engròs de productes i serveis per al sector agroalimentari ecològic
 

Com funciona

 

1.   Registra’t: Per tal de poder penjar ofertes, demandes i accedir als diferents aparts de llotjapae.cat cal registrar-se prèviament, omplint el corresponent formulari. En la secció “A qui va adreçat” s’informa dels diferents tipus d’usuaris.

2.   Pujar ofertes i demandes: llotjapae.cat disposa de quatre apartats principals per a facilitar el mercat de productes i serveis relacionats amb l'agricultura ecològica:

OFERTES TEMPORALS: Inclou les ofertes a l’engròs de productes agroalimentaris ecològics que tenen una vigència puntual en el temps, ja sigui perquè és tracta d’un producte de temporada i/o l’oferta és específica per a un temps determinat.

Les “ofertes temporals” poden tenir una presència a llotjape.cat de fins a 2 mesos de durada, prorrogable per un altre mes, sempre i quan l’ofertant així ho sol·liciti. Tant els ‘usuaris bàsics’ com els ‘usuaris operadors’ (veure distinció dins la secció “A qui va adreçat”) tenen accés a penjar aquest tipus d’ofertes.

OFERTES PERMANENTS: Inclou les ofertes a l’engròs de productes agroalimentaris ecològics que no tenen una temporada concreta, sinó que per l’especificitat del producte, aquest s’ofereix al mercat de manera permanent: per exemple, la venda d’ous, iogurts, embotits, etc. que l’ofertant ven de forma regular al llarg de tot l’any.

Les “ofertes permanents” poden tenir una presència a la llotjape.cat de fins a 6 mesos de durada, prorrogables, sempre i quan l’ofertant sol·liciti la seva renovació. Només els ‘usuaris operadors’ tenen accés a penjar aquest tipus d’ofertes permanents.

DEMANDES: Aquesta secció inclou totes les demandes a l’engròs de productes agroalimentaris ecològics.

Les “demandes” poden tenir una presència a llotjape.cat fins a 2 mesos de durada, prorrogable a demanda de l’ofertant. Tant els ‘usuaris bàsics’ com els ‘usuaris operadors’ tenen accés a penjar demandes.

SERVEIS: Aquest apartat inclou les ofertes (que apareixen amb el distintiu ‘OF’) i demandes (que apareixen amb el distintiu ‘DA’) d’activitats de suport al sector agroalimentari ecològic, com puguin ser el servei de poda d’arbres, fabricació de pinsos, sala de desfer, assessoria, etc. Tots aquests serveis han d’estar degudament adaptats al sector agroalimentari ecològic, disposant de la certificació d’operadors ecològics quan el servei que s’ofereix ho requereixi.

Per a penjar una oferta o demanda només cal omplir el formulari corresponent i clicar ‘Enviar’. Els usuaris poden modificar o eliminar les seves demandes/ ofertes dins de l’apartat “Panell d’usuari”.

3.   Notificació de transacció realitzada: Un cop una oferta o demanda s’hagi resolt, l’usuari responsable de la mateixa ha de notificar-ho a llotjapae.cat, simplement clicant a “notificar transacció”. Aquesta notificació és important ja que d’aquesta manera aquella oferta o demanda es donarà de baixa i deixarà d’aparèixer a la plataforma.

© 2012 - 2023 AE2 - info@llotjapae.cat